Dienke Hondius, "Surviving in Hiding from the Nazis," in: Charlotte Schallie (ed.), But I live: Three Stories of Child Survivors of the Holocaust (Toronto: University of Toronto Press, 2020); 128-136.

Geraldien von Frijtag, 'Microcosms of the Holocaust: Exploring New Venues into Small-scale Research of the Holocaust,' Journal of Genocide Research 21, no. 3 (2019), 335-455.

Geraldien von Frijtag, 'Germanic Brothers: The Dutch and the Germanization of the Occupied East,' Anton Weiss-Wendt & Rory Yeomans (ed.), Racial Science in Hitler's New Europe 1938-1945 (Lincoln and London: Nebraska University Press, 2013), 82-107.

Geraldien von Frijtag, Hitler's Brudervolk: The Dutch and the Colonization of Occupied Eastern Europe 1939-1945 (New York and London: Routledge, 2015)

Between the summers of 1941 and 1944, some 5,500 Dutch men and women left their occupied homeland to find employment in the so-called German Occupied Eastern Territories. This was the area designated for colonization by Germanic people. It was also the stage of the 'Holocaust by Bullets', a centrally coordinated policy of exploitation and oppression and a ruthless anti-partisan war. Von Frijtag seeks to answer why the Dutch decided to go there, how their recruitment, transfer and stay were organized, and how they reacted to this scene of genocidal violence.

Geraldien von Frijtag, Een stad op drift: Hilversum tijdens de Duitse bezetting (Amsterdam: Boom, 2020)

Een stad op drift biedt een intieme kijk in het leven van mensen in bezettingstijd. In dit boek worden de levenslijnen gevolgd van gewone en minder gewone Hilversummers: een wethouder, een huisvrouw en moeder van zeven kinderen, een Duits-Joodse vluchteling, een commissaris van politie, een NSB’er, mensen van het verzet, een Duitse vrouw, een Joods gezin, een paar scholieren. De auteur vertelt het verhaal van deze samenleving onder vreemde overheersing niet vanuit het (retro)perspectief van goed en fout, maar vanuit het perspectief van de mensen van toen.

Dienke Hondius, Terugkeer: antisemitisme in Nederland rond de bevrijding (Den Haag: SDU, 1998)

Veel van de uit concentratiekampen en onderduikplaatsen teruggekeerde joden kregen in de zomer van 1945 te maken met negatieve reacties van de Nederlandse bevolking. In dit boek worden de vaak pijnlijke situaties die zich bij terugkeer in Nederland voordeden, uitvoerig beschreven. Met talrijke voorbeelden wordt aangetoond dat er vlak na de bevrijding een opleving was van antisemitisme.

Geraldien von Frijtag, Kamp Amersfoort (Amsterdam: Mets & Schilt, 2003)

Meer dan 35000 Nederlanders hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog onder onvoorstelbaar slechte omstandigheden gevangengezeten in Kamp Amersfoort. Dit boek beschrijft voor het eerst de volledige geschiedenis van dit oord van verschrikkingen. Op basis van niet eerder geraadpleegd archiefmateriaal en vele getuigenissen wordt duidelijk waarom het kamp werd opgericht, wie voor het wrede regime verantwoordelijke waren, welke burgers erin terecht kwamen, hoe hun leven in gevangenschap eruitzag en wat de buitenwereld voor de gevangenen deden. Daarbij worden tal van nieuwe historische gegevens onthuld.

Geraldien von Frijtag, Het geval Calmeyer (Amsterdam: Mets & Schilt, 2008)

Er zijn weinig figuren uit de Nederlandse bezettingsgeschiedenis die zo verschillend worden gewaardeerd als Hans Georg Calmeyer. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de delicate kwestie van de 'ariseringen'. Calmeyer was de Duitse ambtenaar in bezet Nederland die bij twijfel bepaalde of iemand (vol-)joods was of niet; zijn beslissing kon het verschil betekenen tussen een vrij leven in Nederland en gedwongen deportatie. Of, zoals achteraf zou blijken: tussen leven en dood.

Dienke Hondius, Blackness in Western Europe: Racial Patterns of Paternalism and Exclusion (New York/London: Routledge, 2017)

While the study of race relations in the United States continues to inspire and influence European thinking, Europeans have yet to confront their own history. To be black in Europe whether during the sixteenth century or today means sharing one crucial experience: being part of a small, but visible minority. Even today, to be black in Europe often means to be one of a few black persons in a group. A racial pattern of exclusion has characterized European policy for more than four centuries.

Dienke Hondius, Oorlogslessen: onderwijs over de oorlog sinds 1945 (Amsterdam: Bert Bakker, 2010)

Iedereen die in Nederland op school heeft gezeten is opgegroeid met lessen over de Tweede Wereldoorlog. Na 1945 spoort de oorlogsgeneratie de jeugd expliciet aan tot een bewuste omgang met het oorlogsverleden. Centraal staat de rol van ooggetuigen bij het doorgeven van kennis en inzicht, in toespraken en in de klas. Wat wordt 'standaard', wat ligt gevoelig, en hoe verandert dit in de loop van ruim zes decennia?

 LocalHolocaust.nl